ANNA-LISA KUMOJI                              E-MAIL                                       TELEFON     Orgnr. 914442680                                                           Info@annalisakumoji.com                                                      (+47) 92833964 

Recordings

HARD TIMES

 Eclipse Feaut. Anna-Lisa Kumoji

‚Äč

KOMPANI LINGE

 Written for a group of graduates who named their partybus Kompani Linge.

-Text and melody Anna-Lisa Kumoji. Prodused by Jonas Vincent.

FISHERMANS DEN 

 Written for a group of graduates who named their partybus Fishermans Den.

-Text and melody Anna-Lisa Kumoji. Prodused by Oscar Easterfield. 

Music Videos

Marry You-Lorgozor

Feautering acress: Anna-Lisa Kumoji

"Du Bestemmer"

Informasjonsfilm tilpasset barn i barnehage. 

Senter For IKT i utdanning har laget en musikkvideo om barns personvern - tilpasset barn i barnehage. Den handler om retten til å si nei til å bli tatt bilde av.

Det tas mange bilder av barn i dag, og bilder deles enkelt ved hjelp av digitale verktøy og tjenester. 
Det er barnas barndom som dokumenteres og deles, ikke de voksnes. Barna bør få anledning til å påvirke sitt digitale fotspor. Vi ønsker å støtte barnas rett til å uttrykke egne meninger og at disse skal respekteres, i henhold til Barnekonvensjonen.

Å styrke barns forståelse av rettigheter og plikter knyttet til bilder av dem selv og andre anser vi som en svært sentral kompetanse i en verden der bilder produseres og deles som aldri før. 
Vær en god rollemodell. Spør om du får lov til å ta bilde av barn. Barn har lov til å si nei.

#PMJsearch2017